Taktika v české dámě – procvičování

Základní prvky taktiky přehledně, množství příkladů k tréninku.
Ve všech úlohách bílý na tahu vyhraje.

Když hledáte, zda v pozici není možné kombinovat, zaměřte se na tyto signály:
– kde je možné obětovat kameny, a jaké budou následky (nikdy neobětujeme náhodně)
– během kombinace jsme stále na tahu (ve většině případů soupeř může jen skákat, nemá na výběr, pouze u některých složitějších kombinací může soupeř hrát, co chce a přesto se kombinaci nevyhne – na ty se podíváme později)
-během partie kontrolujte před každým tahem kombinační možnosti soupeře (hrozby) a poté svoje (možnost zisku)

Jednotahové údery typu 1
Obětujeme 1 kámen, abychom dostali soupeře, kam potřebujeme, a následně provedeme vícenásobný skok.
Jednotahové údery typu 2
Totéž jako typ 1, ale soupeř si může vybrat směr skoku. Nezáleží, kterým směrem skočí.
Jednotahové údery typu 3
Opět obětujeme 1 a získáme víc, tentokrát je volba směru omezena naším nebo soupeřovým kamenem.
Obětujeme více kamenů jedním tahem

Dvoutahové údery
Někdy je potřeba si soupeřovy kameny pomocí obětí „nastavět“ do pozice, v níž lze provést závěrečný úder. Zde je zadání prvních tří typů úloh ztíženo o jeden přípravný tah. Nejprve tedy obětujeme kámen v rámci přípravy, pak druhý a provedeme závěrečný skok.

Blokáda
Složitější a ne tak časté, ale o to více efektní kombinace. Blokáda je založena na tom, že soupeř nemá kam hrát. Často se jedná o zablokování dámy protihráče jeho vlastními kameny.

Koncovky

Opozice a odřezání
Mnoho partií lze vyhrát způsobem, že soupeře omezíme natolik, že může své kameny pouze odevzdat. Nelze vynechat tah, takže si silnější strana často jen počká, až soupeři dojdou tahy. V případě odřezání omezujeme soupeře dámou, a to tak, že obsadíme diagonálu, která je co nejblíž jeho kamenům, a nepustíme ho přes ni. Opozice je když jsou dva kameny na stejném sloupci proti sobě. Kdo je na tahu, je ve značné nevýhodě a může partii prohrát. Opozice nebo odřezání se často využívá v koncovkách, následujících po provedení kombinace (málokdy soupeři kombinačně zlikvidujeme úplně všechny kameny).

Jednotahové chytáky dámy
Nejjednodušší způsob, jak chytit dámu, je přimět ji někde skočit „do zatáčky“ před náš kámen nebo dámu. Podle pravidel musíme vždy skok dokončit, tedy když může dáma „zahnout“ aby skočila další kameny, nesmí skočit rovně. Takový chyták lze mnohdy vynutit, nebo jeho hrozbu použít k omezení soupeřových tahů. Zčátečníci často prohrávají, když jej z nepozornosti přehlédnou.

Čtyři dámy proti jedné
Pomocí 4 dam chytíme jednu za všech okolností. Je třeba si postavit některý z chytáků, které vidíte na obrázcích, a pak již jen obětovat a dámu chytit. Nezapomínáme na pravidlo o povinnosti dokončit skok, tedy skákat „do zatáčky“, pakliže je to možné.

Tři dámy proti jedné
Máme-li v držení hlavní diagonálu, lze dámu chytit i pomocí tří. Chyták je trochu složitější, obvykle je třeba postavit trojúhelník, jaký vidíte na obrázcích, načež soupeři zbydou jen tahy, kde je ihned chycený. Jak jej chytit si můžete vyzkoušet při řešení úloh – ve všech případech je již chyták hotov a bílý vyhrává během několika málo tahů. (Pokud by na hlavní diagonále stála dáma soupeře, tento chyták nikdy nepostavíme a partie skončí obvykle remízou.)

Chyták na hlavní diagonále
Principem je zablokovat soupeřovu dámu v rohu a zahrát do protějšího rohu, načež on bude na tahu a musí se nechat skočit. Důležitým pravidlem je, že nelze vynechat tah – jsou-li dvě dámy na protilehlých koncích hlavní diagonály, ta, která je na tahu, může být pouze obětována.

Chyták na dvojníku
Podobně to funguje i pokud jde o triky prováděné na druhých diagonálách – zde je třeba soupeře ještě omezit, aby nám neuhnul do strany a skutečně musel dámu obětovat, případně si ji nechat vyměnit za naši dámu (máme-li dvě) nebo kámen. Omezení lze dosáhnou naší dámou či kamenem, nebo i kamenem soupeře (dozadu kamenem hrát nemůže).

Chytáky na třetích a čtvrtých diagonálách
Opět na principu omezení – dostat soupeře do rohu a z obou stran ho tam našimi dámami zavřít, aby mohl hrát jedině tak, že se nechá skočit. Další možností je dostat jej do rohu a poté ihned chytit výměnou jedné dámy za jeho.

Diskuze je uzavřena.